Εξιδεικευμένη Πιστοποίηση
«CoVid-Shield»

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΜΕ 1 CLICKΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 1 CLICK

Εξιδεικευμένη Πιστοποίηση
«CoVid-Shield»

ALL BUSINESS
Health & Safety | Πιστοποίηση ISO 45001

(ex. OHSAS 18001)

COVID-19 Risk Assessment Included

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΜΕ 1 CLICKΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 1 CLICK

COVID-19 Risk Assessment Included

ALL BUSINESS
Health & Safety | Πιστοποίηση ISO 45001

FOOD BUSINESS
Health & Safety | Πιστοποίηση ISO 22000

COVID-19 Risk Assessment Included

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΜΕ 1 CLICKΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 1 CLICK

COVID-19 Risk Assessment Included

FOOD BUSINESS
Health & Safety | Πιστοποίηση ISO 22000

Νέες Βελτιωμένες Τιμές !

Είστε Επιχειρηματίας ή Σύμβουλος;
Εξοικονομήστε Χρόνο !

Λάβετε τώρα Ολοκληρωμένη Προσφορά με ένα Click

Η ομάδα Μηχανικών της ENERGY FINANCIAL GROUP προσαρμόζοντας Όλο το Φάσμα των Πιστοποιήσεων, παρέχει Άμεσα και Πρακτικά το Σύνολο των Υπηρεσιών της (Πιστοποιήσεις & Επιτηρήσεις όλων των Προτύπων Οικογένειας ISO & άλλων Προτύπων BRC, IFS κτλ.). Η Ασπίδα Προστασίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα των Επιχειρήσεων στις Νέες Συνθήκες.

Το Σύνολο των Τεχνικών Προσφορών Εντάσσονται / Επιχορηγούνται από Όλες τις Ανοιχτές Δράσεις / Προκυρήξεις ΕΣΠΑ για ΜΜΕ.

Πιστοποίηση «CoVid-Shield» για Κάθε Επιχείρηση

Certified by TÜV AUSTRIA

Το Πρότυπο απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού και επιβεβαιώνει, ότι:

 • Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες και τις ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων.
 • Παρέχουν τα μέσα και τις υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και πρακτικών.
 • Διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεχώς επικαιροποιούν με προγράμματα εκπαίδευσης το προσωπικό τους για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών.
 • Ενημερώνουν και καθοδηγούν κατάλληλα όλους όσοι εισέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων.

ISO 45001 για Κάθε Επιχείρηση

Καθώς & ISO 27001, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, Green Key, ISO 50001, ISO 26000

Το Πρότυπο ISO 45001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, για κάθε είδος Επιχείρησης.

Αποτελεί πλέον απαραίτητη διεργασία, ιδιαίτερα λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, εξαιτίας της εμφάνισης και της εξάπλωσης του COVID-19.

Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των Επαγγελματικών Κινδύνων και για όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Εργαζόμενοι, Επισκέπτες, Προμηθευτές, Ευρύτερο Κοινωνικό Σύνολο), καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

ISO 22000 για Κλάδο Τροφίμων

Καθώς & BRC, IFSCodex Alimentarius

Το Πρότυπο ISO 22000 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, στις Επιχειρήσεις Τροφίμων.

Οι υπεύθυνοι των Επιχειρήσεων Τροφίμων πρέπει να μεριμνούν για τα παρακάτω:

 • Τήρηση Μέτρων Υγιεινής του Προσωπικού και των Πελατών.
 • Τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων όπως απαιτούνται από τον επικαιροποιημένο πλέον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852ΕΚ κατά την Παρασκευή, Μεταποίηση, Συσκευασία, Αποθήκευση, Διανομή & Διακίνηση αυτών προς Πώληση.
 • Τήρηση των Προαπαιτούμενων για τη διασφάλιση της Ασφαλούς διακίνησης των Τροφίμων.
 • Αυστηρή Τήρηση Ιχνηλασιμότητας.
500+

Πιστοποιημένοι Πελάτες

15+

Έτη Εμπειρίας

7+

Διαφορετικοί
Κλάδοι Επιχειρήσεων

Οφέλη Επιχειρήσεων

Η Εφαρμογή και Πιστοποίηση ενός Συστήματος Ασφάλειας συμβάλλει

Για τις Επιχειρήσεις που ευνοούν τη φιλοξενία και συνάθροιση κοινού, στην:

Υπευθυνότητα, κοινωνική συνείδηση ​​και ευαισθησία, καθώς και στην επιχειρηματική ηθική που διέπει έναν Οργανισμό με προληπτικές ενέργειες και στόχους για:

 • Μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του COVID-19.
 • Υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης κατά της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή εκούσια) στον COVID-19.
 • Διαχείριση πιθανών περιστατικών κορωναϊού με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών (πχ. υπουργείων Υγείας) και διεθνών αρχών (π.χ. ΠΟΥ) και των συνυπεύθυνων φορέων.

Για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων και Πελατών, στην:

 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των πιθανών κινδύνων (και του COVID-19).
 • Πρόληψη όλων των ειδών των ατυχημάτων.
 • Επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της επίδοσής της σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
 • Συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Υγείας και Ασφάλειας.
 • Συρρίκνωση του κόστους πιθανών ατυχημάτων (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη κτλ).

Για τις Εταιρίες Τροφίμων και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες Τροφίμων, στην:

 • Αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των πιθανών Κινδύνων (και του COVID-19).
 • Απόκτηση εμπιστοσύνης από τους Πελάτες αναφορικά με την παροχή Τροφίμων διασφαλίζοντας την Καθαρότητα και την Ασφάλειά τους.
 • Επίτευξη συνεχών βελτιώσεων της επίδοσής της σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας Τροφίμων.
 • Συρρίκνωση του κόστους από τις Τροφικές δηλητηριάσεις και τυχόν μετάδοσης Ασθενειών (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη κτλ).

Η συνεχής Ενημέρωση και Εφαρμογή των παραπάνω από την Επιχείρηση αποτελεί αδιάσειστο και τεκμηριωμένο στοιχείο χρήσης Προληπτικών Μέτρων με άμεσο θετικό αντίκτυπο στα Ζητήματα περί Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης.

Οι παραπάνω Πιστοποιήσεις αποτελούν Επιλέξιμες Δαπάνες προς Επιδότηση τουλάχιστον 50% στα Επιδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συχνές Ερωτήσεις

FOOD BUSINESS, Health & Safety εν μέσω COVID-19

Ειδικές Πιστοποιήσεις «CoVid-Shield», ISO 22000 (Ασφάλεια Τροφίμων) και ISO 45001/OHSAS 18001 (Υγεία και Ασφάλεια) στις Επιχειρήσεις:

 • Νέα Πιστοποίηση από Διαπιστευμένο Φορέα
 • Επικαιροποίηση/Ανανέωση υφιστάμενου Πιστοποιητικού ISO 22000, ISO 45001/OHSAS 18001 κτλ
 • Νέα Εξιδεικευμένη Πιστοποίηση «CoVid-Shield»: Aπευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που λόγω των δραστηριοτήτων τους ευνοούν τη συναναστροφή, φιλοξενία και εν γένει διαθέτουν χώρους συνάθροισης κοινού. Ενδεικτικά, σε επιχειρήσεις φιλοξενίας (ξενοδοχεία, καταλύματα), εστίασης, μονάδες παρασκευής, μεταποίησης ή/και διάθεσης τροφίμων, μεταφορικές εταιρείες και εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain), λιανικού εμπορίου (supermarkets, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά κέντρα), άθλησης και γυμναστικής, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά κέντρα, σχολεία, εταιρείες διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management) κ.ο.κ.
 • ISO 22000: Σε όλες τις Εταιρείες Τροφίμων που κάνουν Παρασκευή, Μεταποίηση, Συσκευασία, Αποθήκευση, Διανομή, Διακίνηση και Διάθεση τροφίμων
 • ISO 45001/OHSAS 18001: Σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου
 • Μεγάλη εμπειρία επί σειρά ετών.
 • Μπορούμε να φέρουμε εις πέρας δύσκολα Έργα σε σύντομο χρόνο.
 • Διαθέτουμε άρτια πληροφοριακή και τεχνική υποδομή διαχείρισης και ανάπτυξης έργων.
 • Άρτια καταρτισμένο προσωπικό με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης.

Επιπροσθέτως, η Energy Financial Group είναι Strategic Partner της TÜV Austria Hellas επί σειρά ετών στα αντικείμενα:

 • Πιστοποιήσεις ISO (Τρόφιμα, Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια, Ποιότητα κλπ)
 • Κατατάξεις Τουριστικών Καταλυμάτων

Για την πιστοποίηση κάθε Επιχείρησης με «CoVid-Shield» πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

 • Αποδοχή των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας.
 • Διαγνωστική αποτύπωση της Επιχείρησης αναφορικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μηχανισμού συστημικής προσέγγισης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Πιστοποίησης.
 • Καταγραφή και προτυποποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος custom made στην Επιχείρηση.
 • Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεώρησης από Πιστοποιημένο Μηχανικό.
 • Πιστοποίηση της Επιχείρησης με τρεις διαβαθμίσεις (Principal, High ή Excellent) ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα και την μεθοδολογία που υλοποιούνται οι επιθεωρήσεις επιτήρησης.
 • Κατόπιν της Πιστοποίησης, παρακολούθηση συμμόρφωσης της Επιχείρησης ανάλογα με τη διαβάθμιση της Πιστοποίησης.

Εκπόνηση-Δημιουργία Φακέλου Τεκμηρίωσης και Πιστοποίηση Ασφάλειας Τροφίμων HACCP – ISO 22000

Τα βήματα που απαιτούνται είναι τα εξής:

 1. Αυτοψία στους χώρους αλλά και στην Παραγωγική Διαδικασία της Επιχείρησης, ώστε να καταρτιστούν τα διαγράμματα Ροής της Παραγωγικής Διαδικασίας και τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου.
 2. Αποστολή απαραίτητων Εγγράφων προς συμπλήρωση από την Επιχείρηση, προς χορήγηση επιπλέον στοιχείων (π.χ Κατάλογος Προμηθευτών, Κατάλογος Προσωπικού κλπ), καθώς και Έλεγχος Νομιμοποιητικών εγγράφων (π.χ Άδεια Λειτουργίας, Τεχνικός Ασφαλείας, Άδεια Πυρασφάλειας, ύπαρξη Πιστοποιητικών Υγείας Προσωπικού κ.λ.π)
 3. Εκπόνηση Τεκμηρίωσης, Παράδοση και Παρουσίαση στην Επιχείρηση και στα εμπλεκόμενα στελέχη αυτής.
 4. Έλεγχος λοιπών Προαπαιτούμενων της Επιχείρησης όπως: Προμήθεια Διακριβωμένου Εξοπλισμού (αν απαιτηθεί), Απεντόμωση-Μυοκτονία κλπ
 5. Παροχή Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε Στελέχη της Επιχείρησης (Διατίθεται και ως ξεχωριστή υπηρεσία)
 6. Ορισμός ημέρας Πιστοποίησης.
 7. Χορήγηση Πιστοποιητικού από Φορέα Πιστοποίησης.

Υποστήριξη κατά την Ετήσια Επιτήρηση Υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP – ISO 22000.

Τα βήματα που απαιτούνται είναι τα εξής:

 1. Χορήγηση στον Σύμβουλο της Περυσινής Έκθεσης Ευρημάτων του Φορέα Πιστοποίησης αλλά και των αρχείων του Υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης.
 2. Ικανοποίηση των Παρατηρήσεων που είχε αναδείξει ο Φορέας Πιστοποίησης.
 3. Αποστολή απαραίτητων Εγγράφων προς συμπλήρωση από την Επιχείρηση, προς χορήγηση επιπλέον στοιχείων (π.χ Κατάλογος Προμηθευτών, Κατάλογος Προσωπικού κλπ), καθώς και απομακρυσμένος Έλεγχος Νομιμοποιητικών εγγράφων (π.χ Άδεια Λειτουργίας, Τεχνικός Ασφαλείας, Άδεια Πυρασφάλειας, ύπαρξη Πιστοποιητικών Υγείας Προσωπικού κ.λ.π)
 4. Εκπόνηση Τεκμηρίωσης, Παράδοση και Παρουσίαση στην Επιχείρηση και στα εμπλεκόμενα στελέχη αυτής.
 5. Έλεγχος λοιπών Προαπαιτούμενων της Επιχείρησης όπως: Προμήθεια Διακριβωμένου Εξοπλισμού (αν απαιτηθεί), Απεντόμωση-Μυοκτονία κλπ
 6. Παροχή Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε Στελέχη της Επιχείρησης (Διατίθεται και ως ξεχωριστή υπηρεσία)
 7. Ορισμός ημέρας Πιστοποίησης.
 8. Χορήγηση Πιστοποιητικού από Φορέα Πιστοποίησης.

Εκπόνηση-Δημιουργία Φακέλου Τεκμηρίωσης και Πιστοποίηση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001 – OHSAS 18001

Τα βήματα που απαιτούνται είναι τα εξής:

 1. Αυτοψία στους χώρους αλλά και στην Παραγωγική Διαδικασία της Επιχείρησης, ώστε να καταρτιστούν τα διαγράμματα Ροής της Παραγωγικής Διαδικασίας και τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου.
 2. Αποστολή απαραίτητων Εγγράφων προς συμπλήρωση από την Επιχείρηση, προς χορήγηση επιπλέον στοιχείων (π.χ Κατάλογος Προμηθευτών, Κατάλογος Προσωπικού κλπ), καθώς και Έλεγχος Νομιμοποιητικών εγγράφων (π.χ Άδεια Λειτουργίας, Τεχνικός Ασφαλείας, Άδεια Πυρασφάλειας κλπ)
 3. Εκπόνηση Τεκμηρίωσης, Παράδοση και Παρουσίαση στην Επιχείρηση και στα εμπλεκόμενα στελέχη αυτής.
 4. Έλεγχος λοιπών Προαπαιτούμενων της Επιχείρησης όπως: Αναγόμωση Πυροσβεστήρων, Τεχνικός Ασφαλείας κτλ
 5. Παροχή Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε Στελέχη της Επιχείρησης (Διατίθεται και ως ξεχωριστή υπηρεσία)
 6. Ορισμός ημέρας Πιστοποίησης.
 7. Χορήγηση Πιστοποιητικού από Φορέα Πιστοποίησης.

Υποστήριξη κατά την Ετήσια Επιτήρηση Υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001 – OHSAS 18001

Τα βήματα που απαιτούνται είναι τα εξής:

 1. Χορήγηση στον Σύμβουλο της Περυσινής Έκθεσης Ευρημάτων του Φορέα Πιστοποίησης αλλά και των αρχείων του Υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης.
 2. Ικανοποίηση των Παρατηρήσεων που είχε αναδείξει ο Φορέας Πιστοποίησης.
 3. Αποστολή απαραίτητων Εγγράφων προς συμπλήρωση από την Επιχείρηση, προς χορήγηση επιπλέον στοιχείων (π.χ Κατάλογος Προμηθευτών, Κατάλογος Προσωπικού κλπ), καθώς και απομακρυσμένος Έλεγχος Νομιμοποιητικών εγγράφων (π.χ Άδεια Λειτουργίας, Τεχνικός Ασφαλείας, Άδεια Πυρασφάλειας κλπ)
 4. Εκπόνηση Τεκμηρίωσης, Παράδοση και Παρουσίαση στην Επιχείρηση και στα εμπλεκόμενα στελέχη αυτής.
 5. Έλεγχος λοιπών Προαπαιτούμενων της Επιχείρησης όπως: Αναγόμωση Πυροσβεστήρων, Τεχνικός Ασφαλείας κτλ
 6. Παροχή Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε Στελέχη της Επιχείρησης (Διατίθεται και ως ξεχωριστή υπηρεσία)
 7. Ορισμός ημέρας Πιστοποίησης.
 8. Χορήγηση Πιστοποιητικού από Φορέα Πιστοποίησης.

Δημιουργία Φακέλου Τεκμηρίωσης προς Πιστοποίηση για τις Μονάδες Φιλοξενίας και τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Τα βήματα που απαιτούνται είναι τα εξής:

 1. Αυτοψία στους χώρους της Μονάδας και καταγραφή των σημείων ελέγχου.
 2. Αποστολή απαραίτητων Εγγράφων προς συμπλήρωση από την Επιχείρηση, προς χορήγηση επιπλέον στοιχείων (π.χ Κατάλογος Προμηθευτών, Κατάλογος Προσωπικού κλπ), καθώς και Έλεγχος Νομιμοποιητικών εγγράφων (π.χ Άδεια Λειτουργίας, Τεχνικός Ασφαλείας, Άδεια Πυρασφάλειας, ύπαρξη κόκκινου Βιβλίου Πυροσβεστικής, αναγόμωση Πυροσβεστήρων κλπ)
 3. Εκπόνηση Τεκμηρίωσης, Παράδοση και Παρουσίαση στην Επιχείρηση, και στα εμπλεκόμενα στελέχη αυτής.
 4. Παροχή Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου σε Στελέχη της Επιχείρησης ( Διατίθεται και ως ξεχωριστή υπηρεσία)
 5. Ορισμός ημέρας Πιστοποίησης.
 6. Χορήγηση Πιστοποιητικού από Φορέα Πιστοποίησης.

Υποστήριξη κατά την Ετήσια Επιτήρηση Υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης για τις Μονάδες Φιλοξενίας και τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Τα βήματα που απαιτούνται είναι τα εξής:

 1. Χορήγηση στον Σύμβουλο της Περυσινής Έκθεσης Ευρημάτων του Φορέα Πιστοποίησης αλλά και των αρχείων του Υφιστάμενου Συστήματος Διαχείρισης.
 2. Ικανοποίηση των Παρατηρήσεων που είχε αναδείξει ο Φορέας Πιστοποίησης σε συνεργασία με την Επιχείρηση.
 3. Αποστολή απαραίτητων Εγγράφων προς συμπλήρωση από την Επιχείρηση, προς χορήγηση επιπλέον στοιχείων (π.χ Κατάλογος Προμηθευτών, Κατάλογος Προσωπικού κλπ), καθώς και απομακρυσμένος Έλεγχος Νομιμοποιητικών εγγράφων (π.χ Άδεια Λειτουργίας, Τεχνικός Ασφαλείας, Άδεια Πυρασφάλειας, ύπαρξη κόκκινου Βιβλίου Πυροσβεστικής, αναγόμωση Πυροσβεστήρων κλπ)
 4. Εκπόνηση Τεκμηρίωσης, Παράδοση και Παρουσίαση στην Επιχείρηση, και στα εμπλεκόμενα στελέχη αυτής.
 5. Ορισμός ημέρας Πιστοποίησης.
 6. Χορήγηση Πιστοποιητικού από Φορέα Πιστοποίησης.

Μας Εμπιστεύτηκαν

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

powered by

Energy Financial Group

Λ. Μαραθώνος 37, 15351 Παλλήνη
Tηλ: (+30) 210 3822218
Fax: (+30) 210 3822213
E-mail: info@energygroup.gr
Website: energygroup.gr, hotelrating.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε σχετικά Νέα!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
© 2020 Getiso.gr. All rights reserved. Created by digitup